Nowości


                   Uwaga drzwi dostępne w 48 godzin!!!

K1000 p/56

Drzwi Komsta K1000 P/56

  • rozmiar 80 i 90
  • kolor złoty dąb, orzech, antracyt struktura
  • ościeżnica asymetryczna

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2017 wchodzi w życie zmiana dotycząca wymogów dla wprowadzonych do obrotu okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych.

Zmiana dotyczy stolarki przeznaczonej do budynków, dla których pozwolenie na budowę będzie wydane po 31.12.2016.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca

2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza się nowe wartości współczynnika przenikania

ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych.

Od 1 stycznia 2017r. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla stolarki

budowlanej, mającej zastosowanie w ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych pomiędzy

pomieszczeniami ogrzewanymi, a nieogrzewanymi, zostają obniżone i będą wynosić:

Dla okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych oraz powierzni przezroczystych

nieotwieranych w przegrodach zewnętrznych:

Uw max = 1,1W/m²K dla pomieszczeń z temperaturą 16°C

Uw max = 1,6W/m²K dla pomieszczeń z temperaturą <16°C

 

living

 

Nowość !!!

Rdzeń w kolorze antracyt.

 

 

 

 

DRE połyski

 

 

 

 

Drzwi DRE na wysoki połysk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzwi o niepowtarzalnym dizajnie.

K2000 premium black