Nowości


Siatka przeciw pyłowa na okna i drzwi RSPILON AIR

Produkty z membraną z nanowłókna…
…efektywna ochrona przed infekcjami i alergenami

Wprowadzamy na polski rynek unikalną technologię trzeciego tysiąclecia, która rewolucjonizuje dotychczasowe możliwości i standardy ochrony zdrowia. Tworzy mechaniczną barierę zapobiegającą przenikaniu szkodliwych cząsteczek do dróg oddechowych i domu. Jej jakość i skuteczność gwarantowana jest przez firmę wyspecjalizowaną w technologii nanowłókna – RESPILON Group s.r.o., z siedzibą w Brnie.

Jak działa RESPILON?

RESPILON® jest bardzo gęstym splotem materiału zawierającym włókna o średnicy 50-150 nanometrów. Dzięki swojej niezwykłej wytrzymałości nanowłókna tworzą mocną strukturę. RESPILON® zatrzymuje nawet najmniejsze stałe i ciekłe cząsteczki. Co to oznacza w praktyce? Wirusy, bakterie, kurz, smog, pyłki, pleśń lub roztocza – żadne z nich nie mogą przeniknąć przez jej pory. RESPILON® zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, infekcjami, alergiami przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej przepuszczalności dla powietrza.

Cena 500 zł brutto m2


 

ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI ALARM 110dB

Burglar Avoider jest zabezpieczeniem okiennym z alarmem dla okien i drzwi. Produkt jest bardzo łatwy do instalacji i aktywuje się natychmiast podczas próby otwarcia okna lub drzwi.
Alarm ostrzega bardzo głośno 110dB.
Ze względu na metalową opatentowaną konstrukcję służy również jako blokada przeciwwyważeniowa.
Blokada może być stosowana jako ochrona przed otwarciem okna przez dziecko zamiast klamki z kluczykiem czy przyciskiem.

Dostępny jest w czterech kolorach: biały, brąz, ciemny brąz, inox
CENA 90 zł
CENA 100 zł Inox

 

 


 

BRAMY TWARDOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NOWOŚĆ TERMO PRÓG

 


 

 

                   Uwaga drzwi dostępne w 48 godzin!!!

K1000 p/56

Drzwi Komsta K1000 P/56

  • rozmiar 80 i 90
  • kolor złoty dąb, orzech, antracyt struktura
  • ościeżnica asymetryczna

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2017 wchodzi w życie zmiana dotycząca wymogów dla wprowadzonych do obrotu okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych.

Zmiana dotyczy stolarki przeznaczonej do budynków, dla których pozwolenie na budowę będzie wydane po 31.12.2016.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca

2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza się nowe wartości współczynnika przenikania

ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych.

Od 1 stycznia 2017r. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla stolarki

budowlanej, mającej zastosowanie w ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych pomiędzy

pomieszczeniami ogrzewanymi, a nieogrzewanymi, zostają obniżone i będą wynosić:

Dla okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych oraz powierzchni przezroczystych

nieotwieranych w przegrodach zewnętrznych:

Uw max = 1,1W/m²K dla pomieszczeń z temperaturą 16°C

Uw max = 1,6W/m²K dla pomieszczeń z temperaturą <16°C