KR CENTER

Drzwi Kr Center BASTION LOFT

SUROWY STYL, CZARNA OŚCIEŻNICA LUB DĄB BAGIENNY, SKRZYDŁO BAGIENNY HORYZONT, ZESTAW OKUĆ, PRÓG I WIZJER CZARNE.

drzwi bastion drzwi bastion 1drzwi bastion 2drzwi bastion 3


Uwaga drzwi dostępne od „ręki”.

Sdrzwi komstaUROWY STYL, CZARNA OŚCIEŻNICA LUB DĄB BAGIENNY, SKRZYDŁO BAGIENNY HORYZONT, ZESTAW OKUĆ, PRÓG I WIZJER CZARNE.

Drzwi Komsta modele:

 • S1000 P/56
 • K1000 P/56/RC2
 • K1000 A P/56/RC2
 • K3000 P/56/RC3
 • K3000 A P/56/RC3
 • S1000 1 GT/56 szyba mleczna-pasek
   
  • rozmiar 80 i 90
  • kolor złoty dąb, orzech, antracyt struktura
  • ościeżnica asymetryczna

Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2017 wchodzi w życie zmiana dotycząca wymogów dla wprowadzonych do obrotu okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych. Zmiana dotyczy stolarki przeznaczonej do budynków, dla których pozwolenie na budowę będzie wydane po 31.12.2016. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza się nowe wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych. Od 1 stycznia 2017r. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla stolarki budowlanej, mającej zastosowanie w ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a nieogrzewanymi, zostają obniżone i będą wynosić: Dla okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych oraz powierzchni przezroczystych nieotwieranych w przegrodach zewnętrznych:

 

 • Uw max = 1,1W/m²K dla pomieszczeń z temperaturą ≥16°C
 • Uw max = 1,6W/m²K dla pomieszczeń z temperaturą <16°C